Så gör du för att öka dina medarbetares motivation

Motivation är idag ett omtalat och aktuellt ämne. Inte minst på grund av pandemins följder och dess påverkan på motivationen. Kanske jobbar du och dina kollegor helt på distans vilket kan ha påverkat dig på olika sätt. Antingen kanske trivs du bättre och får mer gjort eller så kanske du saknar det sociala och det nära samarbetet med dina kollegor och kunder. I denna artikel beskriver vår motivations- och ledarskapsspecialist på Waara ledare, Anna-Maria Waara om kraften med motivation. Hon ger dig tips på hur du som ledare kan öka motivationen i din organisation.

För några år sedan arbetade jag som mellanchef och började successivt tappa motivationen. Tankar som ”Nej, nu struntar jag i det här”, ”varför ska jag ens engagera mig?” dök upp. Arbetet kändes mer eller mindre meningslöst. Jag funderade mycket på vad det var som påverkade min motivation och kunde se att ledarskapet över mig, på något sätt hade en negativ effekt på min arbetsglädje. Det gjorde att jag började läsa på om motivation. Jag ville undvika att skapa samma känsla hos mina medarbetare.

I denna artikel vill jag dela den kunskap som finns om motivation och hur den påverkar människor och i förlängningen din verksamhet. Jag vill ge dig som ledare verktygen för att höja motivationen hos dina medarbetare.

Vad vet vi idag? Vi vet att yttre motivation som belöningar har en negativ effekt på kreativitet och produktivitet. När vi erbjuder tillfälliga yttre belöningar som bonusar och tävlingar med vinst, presterar vi inte lika bra som om vi utför vårt arbete av egen inre drivkraft. Faktum är också att vår prestation kan öka tillfälligt men faller tillbaka och hamnar på en lägre nivå än innan tävlingen eller bonusen infördes.

Vi vet också att hög, inre motivation inte bara höjer vår prestation och kreativitet, den gör att vi stannar längre på samma arbetsplats och den ökar vårt mentala välmående. Vi blir gladare och mer tillfredsställda med livet.

I motsats till hög, inre motivation visar forskningen tydligt att låg inre motivation resulterar i lägre prestation och innovation. Detta i sin tur har en negativ effekt på verksamhetens tillväxt och lönsamhet. Dessutom ger långvarig låg motivation hos medarbetarna större andel sjukskrivningar och högre risk för depression och utbrändhet hos de anställda.

Vad är då inre motivation? Inre motivation i korta drag, handlar om att vi har en inre drivkraft till att utföra aktiviteter. Denna inre drivkraft är enligt självbestämmande teorin (Self-determination theory, SDT; Ryan & Deci, 2017) uppdelad i tre psykologiska behov; behovet av kompetens, behovet av autonomi och behovet av tillhörighet. Denna teori är en av de mest beprövade och tillämpade teorierna inom psykologin.

Teorin visar att vi behöver känna att vi är kompetenta. Att vi har förmågor och kompetens inom det område vi visar intresse för (behovet kompetens). Vi behöver känna att vi själva kan påverka vad vi gör och hur vi gör det. Vi vill inte känna oss begränsade eller kontrollerade (behovet autonomi).  Det tredje behovet tillhörighet innebär att vi behöver känna att vi har en tillhörighet med andra människor. Vi vill känna samhörighet, känna oss behövda och att det vi gör har ett syfte (behovet tillhörighet).

Som ledare är det mest effektiva sättet för att höja motivationen i din organisation att fokusera på behovet av autonomi. Forskningen visar starkast resultat när man genomför åtgärder kopplat till just autonomi och det är oftast det behovet vi har svårast att möta.

Här kommer några tips för dig som ledare när du vill öka motivationen hos dina medarbetare:

Autonomi:

 • Undvik onödiga krav på dina medarbetare
 • Undvik handlingar som skapar en känsla av kontroll
  • Tex att ständigt fråga hur det går, tävlingar och onödiga rapporteringar, att allt ska gå via dig, att du ska vara delaktig i alla frågor. Ge dem istället en känsla av tillit
 • Erbjud dem valmöjligheter
 • Uppmuntra kreativitet, initiativ och nyfikenhet

Tillhörighet:

 • Visa att du ser dina medarbetare och det arbete de gör
  • Detta är extra viktigt när du har dina medarbetare på distans
 • Tala om ”varför”

Kompetens:

 • Visa att du har tillit till deras kompetens
 • Se till att de utvecklas

Lycka till!

Hälsningar från Anna-Maria Waara, CEO Waara ledare

För att se mer om vår partner, besök deras hemsida: http://waaraledare.se/

Brito Solutions AB
Alkällsvägen 34, 751 71,
Uppsala, Sweden

FÖLJ OSS
linkedin
HAR DU FRÅGOR?

© Copyright 2019 - 2022 |   Brito created by Brito Solutions AB |   All Rights Reserved