Brito professionella tjänster

Skräddarsydd och personlig support för att hjälpa dig uppnå dina mål med stöd av Brito Management modellen ™

Med hjälp av Brito Feedback Management specialist, får du en kontakt som hjälper dig att bli en feedbackcentrerad organisation. Med stöd av Brito Management modellen ™, hjälper våra specialister dig att mäta, analysera, agera och utvärdera din verksamhet för att säkerställa att feedbackhanteringen hjälper er nå era mål.

Vad det är

Kundresemappning
Verksamhetsanalytiker
Avancerad analys
Skräddarsydd träning
Individuell coaching
Anpassad utveckling

Vad ger det

Kunskap om vilken feedback att fånga och när Kunskap om hur man bör agera på feedbacken Optimerad feedbackhanteringsprocess Gör feedback tillgänglig för relevanta intressenter Kontinuerlig support för att möta era mål

Hur det hjälper mig

Håll kunder engagerade för att förebygga att dom väljer alternativa leverantörer
Minimera personalomsättning och behåll talanger
Säkerställa kvalitet vid förändrade kundförväntningar

Brito Solutions AB
Alkällsvägen 34, 751 71,
Uppsala, Sweden

FÖLJ OSS
linkedin
HAR DU FRÅGOR?

© Copyright 2019 - 2022 |   Brito created by Brito Solutions AB |   All Rights Reserved